UNIQLO
Level 1
  จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
บริษัทเสื้อผ้าชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อให้ผู้คนได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่มึคุณภาพ