กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี
ชั้น 3
  จันทร์-ศุกร์ 09.30 -21.00 เสาร์-อาทิตย์- นักขัตฤกต์ 08.30-20.00