กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เอส แอนด์ พี
ชั้น 3
  จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
"Restaurant and Bakery business group was founded in 1973. From food, ice cream and desserts restaurants in Soi Prasarnmit Sukhumvit 23, the Company introduced its bakery line and become the leader in custom-made cake decoration and cartoon-designed cake ϳᩄ