กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลาวญวน
ชั้น 3
  จันทร์- พฤหัสบดี 10.30 -21.30 ศุกร์ 10.30-22.00 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30