กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เซ่งเฮง เพชรดำรงค์ 3
ชั้น G
  ทุกวัน 11.00-19.00