กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟิตฟลอป
ชั้น 1
  จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
We’ve been game-changers since we entered the scene in 2007. Back then it was generally accepted that a shoe could not look good and feel great, especially after hours of wearing. We re-sponded with a sandal that combined style with world-class science – and we continue to dream, innovate, and defy conventions. Our mission is to raise the energy of the world. And help you live life to the full. By creating well-ness products engineered to work with your body, so you move better and feel great.