กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เดอะ บอดี้ ช้อป
ชั้น 1
  จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
A British cosmetic brand with naturally-inspired beauty products from the world finest ethnically sourced ingredients. The brand, as part of Enrich Not Exploit™ Commitment, dedicates to enrich product, people and planet through Community Trade program, Foϳᩄ