กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นิพนธ์ คลินิก
ชั้น 1
  จันทร์-ศุกร์ 11.00 -20.00 เสาร์-อาทิตย์- นักขัตฤกต์ 10.30-20.00
  -