กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ดีแทค ฮอลล์
ชั้น 2
  1678
  จันทร์-ศุกร์ 11.00 -20.00 เสาร์-อาทิตย์- นักขัตฤกต์ 10.00-20.00