กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
ชั้น 3
  จันทร์-ศุกร์ 10.00 -20.00 เสาร์-อาทิตย์- นักขัตฤกต์ 10.00-20.00