กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
ชั้น 3
  อังคาร-ศุกร์ 10.30 -19.30 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.00 หยุดทุกวันจันทร์
โรงเรียนดนตรียามาฮ่าผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 ปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายกว่า 80 แห่ง นักเรียนดนตรีกว่า 6,000,000 คน โดยมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานที่กว่า 45 ประเทศทั่วโลก ใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน หลักสูตรมีความเป็นสากลและทันสมัย สร้างนักดนตรีชั้นนำของเมืองไทยมาแล้วกว่า 50 ปี ปัจจุบันระบบการสอบของยามาฮ่ามียอดนักเรียนที่ใช้สอบประเมินผลมากที่สุดของประเทศไทย