กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟิตเนส เฟิรส์ท
ชั้น 3
  จันทร์-ศุกร์ 06.00 -22.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกต์ 8.00-20.00