กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เอไอเอส
ชั้น 2
  1175
  วันจันทร์-ศุกร์ 10.30 -20.00 เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-20.00
เอไอเอส ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำการให้บริการทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ มาตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง Mobile, Fixed Broadband และ Digital Service