กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ็ท เลิฟเวอร์ เซ็นเตอร์
ชั้น G
  จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2516 ปัจจุบันมีร้านค้าสัตว์เลี้ยง 100 แห่งในสิงคโปร์มาเลเซียและไทย เรากำลังขยายไปยังเวียดนามและบรูไนภายในสิ้นปี 2559