กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อินฟินิตี้ เมดิคอล คลินิก
ชั้น 2
  จันทร์- ศุกร์ 11.00 -20.00 เสาร์-อาทิตย์- นักขัตฤกต์ 10.30-21.00
  -
สถาบันเสริมความงามจากเยอรมัน โดยดูแลความงามครบวงจร