กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเชนอิงลิช
ชั้น 3
  จันทร์-ศุกร์ 11.00 -20.00 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-19.30 หยุดทุกวันพุธ
เป็นสถาบันสอนภาษาระดับโลกที่มีสาขามากกว่า 400 สาขา ในกว่า 10 ประเทศไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน โปแลนด์ เวียดนาม สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น และ Shane English School ได้เข้ามาสู่ในประเทศไทย พร้อมกับการนำวิธีการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ สนุก และสามารถทำให้นักเรียนพูดได้จริง ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาจาก 5 ประเทศเท่านั้น คือ สหราชอาณาจักร อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนั้นอาจารย์ยังได้รับใบรับรองทางการสอน Celte , Tesol อีกทั้งยังได้รับการอบรมและฝึกฝนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับ Young Learner เพื่อมาพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในประเทศไทย