กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
P-NA GEMS 1996
ชั้น G
  จันทร์- ศุกร์ 11.00 -20.00 เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-20.00