กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เอไอเอส เซเรเนด
ชั้น 3
  10.00 - 21.00 น. ทุกวัน