กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เนลบายจอย
ชั้น G
  จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 / เสาร์-อาทิตย์- นักขัตฤกษ์ 10.00-21.30