กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
TG FONE
ชั้น 2
  จ-ศ 10.30-22.00น.,ส.อา.,วันนักขัตฤษ์ 10.00-22.00น