กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
GANGNAM CLINIC
ชั้น 3
  เปิดบริการทุกวัน 11.00-20.00