กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
V SQUARE CLINIC
ชั้น 3
  เปิดบริการทุกวัน 12.00-19.30