กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อะตอม โฟน
ชั้น 2
  เปิดบริการทุกวัน 11.00 - 20.00 น.