กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เอไอเอส
ชั้น 2
  เปิดบริการทุกวัน 11.00 - 19.00 น.