กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชั้น 2
  เปิดบริการทุกวัน 11.00 - 18.00 น.