กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟู้ด พาร์ค
ชั้น 1
  เปิดบริการทุกวัน 11.00 - 20.00 น.