กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พรเกษม คลินิก
ชั้น 2
  จ-ศ 10.00-21.00น. ส-อา วันนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00น.